CNC-VCUT

 CNC-VCUTเมื่อเราอยากตกแต่งร้านด้วยสแตนเลส ซึ่งต้องยอมรับโดยตรงว่าเราจะต้องหาร้านเฉพาะทางจริงๆเพราะบางที่ทำออกมาไม่สวยเพราะเครื่องมือไม่พร้อม เราต้องการให้สแตนเลสที่เราจะนำมาประดับตกแต่งร้านนั้นมีความปรับพับหักงอโดยที่จะมีมุมเหลี่ยมที่คมมากขึ้น หรือที่เขาเรียกว่าเหลี่ยมวีคัท โดยเป็นการตัดพับสแตนเลสด้วยเครื่อง CNC-VCUTทำให้เหลี่ยมมุมการพับสแตนเลสนั้นออกมาสวยงามและโครงงานเรียบเนียน CNC-VCUTนี้จะต้องเป็นร้านที่มีเครื่องนี้จริงๆเพราะเครื่องอื่นก็ไม่สามารถที่จะทำได้ และเรายังต้องการทำลายฉลุต่างๆที่ใช้เครื่อง CNC-VCUTเพราะงานจะออกมาสวยจริงๆรวมถึงงานประจำเนี๊ยบไม่มีรอยไหม้จากหัวตัดซึ่งเป็นสิ่งที่เราชอบมาก เราเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเข้าข่ายเพอร์เฟคชั่นนิสพี่ทุกอย่างจะต้องเป๊ะ และในส่วนตัวชอบงานที่เป็นสแตนเลสจึงอยากได้งานลายฉลุสแตนเลสมาตกแต่งที่ร้านอาหารที่เรากำลังจะเปิดรวมถึงเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่เราอยากได้มาไว้ในร้านด้วยวัสดุจากสแตนเลสไม่ใช่เป็นการตัดมาแล้วนำมาเชื่อมต่อแต่เราอยากได้เครื่องพับให้เป็นรูปทรงต่างๆได้อย่างสวยงาม จริงๆเราเข้าใจอยู่แล้วว่าการตัดพับมีขนาดนั้นความแข็งแรงและได้มาตรฐานนั้นจะน้อยลงเราจึงเลือกนำเทคโนโลวีคัดที่ใช้กับสแตนเลสมาทำรูปทรงเพื่อนำไปประดับตกแต่งไม่ใช่นำมาไว้สำหรับนั่งโดยที่เฟอร์นิเจอร์โต๊ะเก้าอี้สำหรับนั่งรอคงจะใช้เป็นวัสดุอย่างอื่นหรือไม่งั้นก็ใช้เป็นสแตนเลสที่เป็นรูปทรงอื่นแต่ไม่ใช่การประทับแบบวีคัท แต่ด้วยลายฉลุพี่ทำจากสแตนเลสนั้นเป็นสิ่งที่เราชื่นชอบมาตั้งนานแล้วเราจึงอยากได้ไฟประดับตกแต่งร้านเป็นอย่างมากและร้านที่เราหาเจอก็สามารถรับทำสแตนเลสแบบที่เป็นลายฉลุออกมาได้ถูกใจและเกิดความประทับใจตั้งแต่แรกเห็นบริษัท APS STAINLESS COMPANY LIMITEDเราเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ ที่ โคราช ถนน

Read more

CNC-VCUT

CNC-VCUT เมื่อเราอยากตกแต่งร้านด้วยสแตนเลส ซึ่งต้องยอมรับโดยตรงว่าเราจะต้องหาร้านเฉพาะทางจริงๆเพราะบางที่ทำออกมาไม่สวยเพราะเครื่องมือไม่พร้อม เราต้องการให้สแตนเลสที่เราจะนำมาประดับตกแต่งร้านนั้นมีความปรับพับหักงอโดยที่จะมีมุมเหลี่ยมที่คมมากขึ้น หรือที่เขาเรียกว่าเหลี่ยมวีคัท โดยเป็นการตัดพับสแตนเลสด้วยเครื่อง CNC-VCUTทำให้เหลี่ยมมุมการพับสแตนเลสนั้นออกมาสวยงามและโครงงานเรียบเนียน   CNC-VCUTนี้จะต้องเป็นร้านที่มีเครื่องนี้จริงๆเพราะเครื่องอื่นก็ไม่สามารถที่จะทำได้ และเรายังต้องการทำลายฉลุต่างๆที่ใช้เครื่อง CNC-VCUTเพราะงานจะออกมาสวยจริงๆรวมถึงงานประจำเนี๊ยบไม่มีรอยไหม้จากหัวตัดซึ่งเป็นสิ่งที่เราชอบมาก เราเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเข้าข่ายเพอร์เฟคชั่นนิสพี่ทุกอย่างจะต้องเป๊ะ และในส่วนตัวชอบงานที่เป็นสแตนเลสจึงอยากได้งานลายฉลุสแตนเลสมาตกแต่งที่ร้านอาหารที่เรากำลังจะเปิดรวมถึงเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่เราอยากได้มาไว้ในร้านด้วยวัสดุจากสแตนเลสไม่ใช่เป็นการตัดมาแล้วนำมาเชื่อมต่อแต่เราอยากได้เครื่องพับให้เป็นรูปทรงต่างๆได้อย่างสวยงาม จริงๆเราเข้าใจอยู่แล้วว่าการตัดพับมีขนาดนั้นความแข็งแรงและได้มาตรฐานนั้นจะน้อยลงเราจึงเลือกนำเทคโนโลวีคัดที่ใช้กับสแตนเลสมาทำรูปทรงเพื่อนำไปประดับตกแต่งไม่ใช่นำมาไว้สำหรับนั่งโดยที่เฟอร์นิเจอร์โต๊ะเก้าอี้สำหรับนั่งรอคงจะใช้เป็นวัสดุอย่างอื่นหรือไม่งั้นก็ใช้เป็นสแตนเลสที่เป็นรูปทรงอื่นแต่ไม่ใช่การประทับแบบวีคัท แต่ด้วยลายฉลุพี่ทำจากสแตนเลสนั้นเป็นสิ่งที่เราชื่นชอบมาตั้งนานแล้วเราจึงอยากได้ไฟประดับตกแต่งร้านเป็นอย่างมากและร้านที่เราหาเจอก็สามารถรับทำสแตนเลสแบบที่เป็นลายฉลุออกมาได้ถูกใจและเกิดความประทับใจตั้งแต่แรกเห็น บริษัท APS STAINLESS COMPANY LIMITED

Read more

CNC-VCUT

CNC-VCUT เมื่อเราอยากตกแต่งร้านด้วยสแตนเลส ซึ่งต้องยอมรับโดยตรงว่าเราจะต้องหาร้านเฉพาะทางจริงๆเพราะบางที่ทำออกมาไม่สวยเพราะเครื่องมือไม่พร้อม เราต้องการให้สแตนเลสที่เราจะนำมาประดับตกแต่งร้านนั้นมีความปรับพับหักงอโดยที่จะมีมุมเหลี่ยมที่คมมากขึ้น หรือที่เขาเรียกว่าเหลี่ยมวีคัท โดยเป็นการตัดพับสแตนเลสด้วยเครื่อง CNC-VCUTทำให้เหลี่ยมมุมการพับสแตนเลสนั้นออกมาสวยงามและโครงงานเรียบเนียน   CNC-VCUTนี้จะต้องเป็นร้านที่มีเครื่องนี้จริงๆเพราะเครื่องอื่นก็ไม่สามารถที่จะทำได้ และเรายังต้องการทำลายฉลุต่างๆที่ใช้เครื่อง CNC-VCUTเพราะงานจะออกมาสวยจริงๆรวมถึงงานประจำเนี๊ยบไม่มีรอยไหม้จากหัวตัดซึ่งเป็นสิ่งที่เราชอบมาก เราเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเข้าข่ายเพอร์เฟคชั่นนิสพี่ทุกอย่างจะต้องเป๊ะ และในส่วนตัวชอบงานที่เป็นสแตนเลสจึงอยากได้งานลายฉลุสแตนเลสมาตกแต่งที่ร้านอาหารที่เรากำลังจะเปิดรวมถึงเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่เราอยากได้มาไว้ในร้านด้วยวัสดุจากสแตนเลสไม่ใช่เป็นการตัดมาแล้วนำมาเชื่อมต่อแต่เราอยากได้เครื่องพับให้เป็นรูปทรงต่างๆได้อย่างสวยงาม จริงๆเราเข้าใจอยู่แล้วว่าการตัดพับมีขนาดนั้นความแข็งแรงและได้มาตรฐานนั้นจะน้อยลงเราจึงเลือกนำเทคโนโลวีคัดที่ใช้กับสแตนเลสมาทำรูปทรงเพื่อนำไปประดับตกแต่งไม่ใช่นำมาไว้สำหรับนั่งโดยที่เฟอร์นิเจอร์โต๊ะเก้าอี้สำหรับนั่งรอคงจะใช้เป็นวัสดุอย่างอื่นหรือไม่งั้นก็ใช้เป็นสแตนเลสที่เป็นรูปทรงอื่นแต่ไม่ใช่การประทับแบบวีคัท แต่ด้วยลายฉลุพี่ทำจากสแตนเลสนั้นเป็นสิ่งที่เราชื่นชอบมาตั้งนานแล้วเราจึงอยากได้ไฟประดับตกแต่งร้านเป็นอย่างมากและร้านที่เราหาเจอก็สามารถรับทำสแตนเลสแบบที่เป็นลายฉลุออกมาได้ถูกใจและเกิดความประทับใจตั้งแต่แรกเห็น บริษัท APS STAINLESS COMPANY LIMITED

Read more

CNC-VCUT

CNC-VCUT        เมื่อเราต้องการที่จะดีโนเวทบ้านและทำบ้านให้เป็นสไตล์ลอฟท์ เมื่อบ้านทั้งหลังที่ทำเป็น 2 ชั้นเราทำเป็นปูนเปลือยทั้งหลังแล้วก็ขัดมันทำให้บ้านออกมาดูเรียบง่ายและสวยงามและมีความต้องการที่จะเพิ่มเติมในส่วนของเราบันไดขึ้นชั้น 2 และราวระเบียง ซึ่งเราต้องการที่จะทำเป็นราวบันไดสแตนเลสซึ่งมีความเงาและความสวยงามในตัวของมันอยู่แล้วแต่อยากได้งานที่ค่อนข้างออกมาเนี้ยบ ช่างที่รู้จักเลยแนะนำให้ไปหาร้านที่ใช้เครื่อง CNC-VCUTเพื่อทำเป็นราวบันไดสแตนเลสที่ใช้เครื่องวีคัทในการตัดสแตนเลส ในกระบวนการของการทำสแตนเลส CNC-VCUTคือกระบวนการใส่ร่องโลหะให้เกิดเป็นร่องตัววีก่อนที่จะทำการพับสแตนเลส ซึ่งงานแบบนี้เหมาะสำหรับการทำเป็นกรอบประตูหน้าต่างรวมถึงราวบันไดด้วย เราจึงเสาะหาร้านที่จะสามารถทำราวบันไดและราวระเบียงบนชั้น 2 ด้วยเครื่อง CNC-VCUTเพราะว่าจะเป็นการทำสแตนเลสที่งานออกมาค่อนข้างสวยงามและได้มาตรฐานด้วยเครื่องนี้จะสามารถตัดโลหะรวมถึงการออกมาด้วยงานค่อนข้างเนี๊ยบและร่องรอยการพับหรือร่องรอยการต่อไม่มี เป็นการตัดขอบที่มีคุณภาพงานละเอียดเนียนสวยมุมโค้งงอจะค่อนข้างที่จะราบเรียบไม่ทิ้งรอยต่อให้เราขัดตา เพราะด้วยเครื่องตัดเลเซอร์ชนิดนี้เป็นการสั่งตัดที่ให้ความแม่นยำในตำแหน่งที่เราต้องการค่อนข้างสูงที่ผลงานออกมาเรียบและสวยงามตามแบบที่เราต้องการนั้นเป็นเพราะว่าหัวเลเซอร์จะไม่สัมผัสกับชิ้นงานแต่จะใช้เป็นความร้อนในการตัดชิ้นงานที่เราสั่ง

Read more

CNC-VCUT

CNC-VCUT        เมื่อเราต้องการที่จะดีโนเวทบ้านและทำบ้านให้เป็นสไตล์ลอฟท์ เมื่อบ้านทั้งหลังที่ทำเป็น 2 ชั้นเราทำเป็นปูนเปลือยทั้งหลังแล้วก็ขัดมันทำให้บ้านออกมาดูเรียบง่ายและสวยงามและมีความต้องการที่จะเพิ่มเติมในส่วนของเราบันไดขึ้นชั้น 2 และราวระเบียง ซึ่งเราต้องการที่จะทำเป็นราวบันไดสแตนเลสซึ่งมีความเงาและความสวยงามในตัวของมันอยู่แล้วแต่อยากได้งานที่ค่อนข้างออกมาเนี้ยบ ช่างที่รู้จักเลยแนะนำให้ไปหาร้านที่ใช้เครื่อง CNC-VCUTเพื่อทำเป็นราวบันไดสแตนเลสที่ใช้เครื่องวีคัทในการตัดสแตนเลส ในกระบวนการของการทำสแตนเลส CNC-VCUTคือกระบวนการใส่ร่องโลหะให้เกิดเป็นร่องตัววีก่อนที่จะทำการพับสแตนเลส ซึ่งงานแบบนี้เหมาะสำหรับการทำเป็นกรอบประตูหน้าต่างรวมถึงราวบันไดด้วย เราจึงเสาะหาร้านที่จะสามารถทำราวบันไดและราวระเบียงบนชั้น 2 ด้วยเครื่อง CNC-VCUTเพราะว่าจะเป็นการทำสแตนเลสที่งานออกมาค่อนข้างสวยงามและได้มาตรฐานด้วยเครื่องนี้จะสามารถตัดโลหะรวมถึงการออกมาด้วยงานค่อนข้างเนี๊ยบและร่องรอยการพับหรือร่องรอยการต่อไม่มี เป็นการตัดขอบที่มีคุณภาพงานละเอียดเนียนสวยมุมโค้งงอจะค่อนข้างที่จะราบเรียบไม่ทิ้งรอยต่อให้เราขัดตา เพราะด้วยเครื่องตัดเลเซอร์ชนิดนี้เป็นการสั่งตัดที่ให้ความแม่นยำในตำแหน่งที่เราต้องการค่อนข้างสูงที่ผลงานออกมาเรียบและสวยงามตามแบบที่เราต้องการนั้นเป็นเพราะว่าหัวเลเซอร์จะไม่สัมผัสกับชิ้นงานแต่จะใช้เป็นความร้อนในการตัดชิ้นงานที่เราสั่ง

Read more

CNC -VCUT

CNC -VCUT สำหรับร้านของเราเป็นร้านที่ออกแบบสแตนเลสและสามารถแตกสแตนเลสหรือเหล็กได้ตามความต้องการของลูกค้าที่มีความสนใจ สำหรับคุณภาพของสแตนเลสหรือคุณสมบัติของสแตนเลส ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถนำมาดัดแปลงในการทำเครื่องครัวได้จึงเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก แล้วทางร้านของเรายังมีการใช้เครื่องมือที่มีความทันสมัยที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างแน่นอนเพราะทางร้านของเราใช้เครื่องมือที่มีชื่อว่า CNC – VCUT ที่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การตัดสแตนเลสให้มีคุณภาพสูงเพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งเราเรียกว่าเครื่องมือการตัดเลเซอร์ที่ทำให้ผลงานนั้นดูประณีตและเรียบร้อย ตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการเพราะฉะนั้นถ้าหากท่านใช้บริการกับร้านตัดสแตนเลสของทางร้านเรา ก็สามารถทำการสอบถามข้อมูลต่างๆในเรื่องของราคาได้เลยออกแบบตามความต้องการว่าท่านอยากให้เราตัดม้วนหรือดัดสแตนเลสของท่านในรูปแบบไหน รูปทรงอย่างไรเครื่องตัวนี้สามารถเนรมิตได้ตามความต้องการของท่านอย่างแน่นอนและบวกกับทีมงานของเรามีคุณภาพในการทำงานและมีความรู้ความสามารถในการทำงานโดยตรง สามารถสร้างสรรค์งานดีๆให้แก่ลูกค้าให้คุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนและนี่ก็คือข้อมูลที่เราทำการนำเสนอและทำการแนะนำในวันนี้เครื่องมือตัวนี้เป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพสูงในการทำงานเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้น สามารถไว้วางใจทางเครื่องมืออุปกรณ์การทำงานของเราและทีมงานที่มีคุณภาพของเราว่าจะสามารถสร้างผลงานดีๆให้แก่ท่านได้อย่างแน่นอน ท่านใดอยากชมผลงานก็สามารถสอบถามข้อมูลภายในเว็บไซต์สอบถามข้อมูลจาก Admin ที่มีการดูแลและจะส่งผลงานให้ท่านได้ทำการตัดสินใจว่างานของเรานั้นดีและมีคุณภาพมากแค่ไหน บริษัท APS

Read more

CNC-VCUT

CNC-VCUT เมื่อเราอยากตกแต่งร้านด้วยสแตนเลส ซึ่งต้องยอมรับโดยตรงว่าเราจะต้องหาร้านเฉพาะทางจริงๆเพราะบางที่ทำออกมาไม่สวยเพราะเครื่องมือไม่พร้อม เราต้องการให้สแตนเลสที่เราจะนำมาประดับตกแต่งร้านนั้นมีความปรับพับหักงอโดยที่จะมีมุมเหลี่ยมที่คมมากขึ้น หรือที่เขาเรียกว่าเหลี่ยมวีคัท โดยเป็นการตัดพับสแตนเลสด้วยเครื่อง CNC-VCUTทำให้เหลี่ยมมุมการพับสแตนเลสนั้นออกมาสวยงามและโครงงานเรียบเนียน   CNC-VCUTนี้จะต้องเป็นร้านที่มีเครื่องนี้จริงๆเพราะเครื่องอื่นก็ไม่สามารถที่จะทำได้ และเรายังต้องการทำลายฉลุต่างๆที่ใช้เครื่อง CNC-VCUTเพราะงานจะออกมาสวยจริงๆรวมถึงงานประจำเนี๊ยบไม่มีรอยไหม้จากหัวตัดซึ่งเป็นสิ่งที่เราชอบมาก เราเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเข้าข่ายเพอร์เฟคชั่นนิสพี่ทุกอย่างจะต้องเป๊ะ และในส่วนตัวชอบงานที่เป็นสแตนเลสจึงอยากได้งานลายฉลุสแตนเลสมาตกแต่งที่ร้านอาหารที่เรากำลังจะเปิดรวมถึงเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่เราอยากได้มาไว้ในร้านด้วยวัสดุจากสแตนเลสไม่ใช่เป็นการตัดมาแล้วนำมาเชื่อมต่อแต่เราอยากได้เครื่องพับให้เป็นรูปทรงต่างๆได้อย่างสวยงาม จริงๆเราเข้าใจอยู่แล้วว่าการตัดพับมีขนาดนั้นความแข็งแรงและได้มาตรฐานนั้นจะน้อยลงเราจึงเลือกนำเทคโนโลวีคัดที่ใช้กับสแตนเลสมาทำรูปทรงเพื่อนำไปประดับตกแต่งไม่ใช่นำมาไว้สำหรับนั่งโดยที่เฟอร์นิเจอร์โต๊ะเก้าอี้สำหรับนั่งรอคงจะใช้เป็นวัสดุอย่างอื่นหรือไม่งั้นก็ใช้เป็นสแตนเลสที่เป็นรูปทรงอื่นแต่ไม่ใช่การประทับแบบวีคัท แต่ด้วยลายฉลุพี่ทำจากสแตนเลสนั้นเป็นสิ่งที่เราชื่นชอบมาตั้งนานแล้วเราจึงอยากได้ไฟประดับตกแต่งร้านเป็นอย่างมากและร้านที่เราหาเจอก็สามารถรับทำสแตนเลสแบบที่เป็นลายฉลุออกมาได้ถูกใจและเกิดความประทับใจตั้งแต่แรกเห็น บริษัท APS STAINLESS COMPANY LIMITED

Read more

CNC -VCUT

CNC -VCUT สำหรับร้านของเราเป็นร้านที่ออกแบบสแตนเลสและสามารถแตกสแตนเลสหรือเหล็กได้ตามความต้องการของลูกค้าที่มีความสนใจ สำหรับคุณภาพของสแตนเลสหรือคุณสมบัติของสแตนเลส ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถนำมาดัดแปลงในการทำเครื่องครัวได้จึงเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก แล้วทางร้านของเรายังมีการใช้เครื่องมือที่มีความทันสมัยที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างแน่นอนเพราะทางร้านของเราใช้เครื่องมือที่มีชื่อว่า CNC – VCUT ที่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การตัดสแตนเลสให้มีคุณภาพสูงเพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งเราเรียกว่าเครื่องมือการตัดเลเซอร์ที่ทำให้ผลงานนั้นดูประณีตและเรียบร้อย ตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการเพราะฉะนั้นถ้าหากท่านใช้บริการกับร้านตัดสแตนเลสของทางร้านเรา ก็สามารถทำการสอบถามข้อมูลต่างๆในเรื่องของราคาได้เลยออกแบบตามความต้องการว่าท่านอยากให้เราตัดม้วนหรือดัดสแตนเลสของท่านในรูปแบบไหน รูปทรงอย่างไรเครื่องตัวนี้สามารถเนรมิตได้ตามความต้องการของท่านอย่างแน่นอนและบวกกับทีมงานของเรามีคุณภาพในการทำงานและมีความรู้ความสามารถในการทำงานโดยตรง สามารถสร้างสรรค์งานดีๆให้แก่ลูกค้าให้คุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนและนี่ก็คือข้อมูลที่เราทำการนำเสนอและทำการแนะนำในวันนี้เครื่องมือตัวนี้เป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพสูงในการทำงานเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้น สามารถไว้วางใจทางเครื่องมืออุปกรณ์การทำงานของเราและทีมงานที่มีคุณภาพของเราว่าจะสามารถสร้างผลงานดีๆให้แก่ท่านได้อย่างแน่นอน ท่านใดอยากชมผลงานก็สามารถสอบถามข้อมูลภายในเว็บไซต์สอบถามข้อมูลจาก Admin ที่มีการดูแลและจะส่งผลงานให้ท่านได้ทำการตัดสินใจว่างานของเรานั้นดีและมีคุณภาพมากแค่ไหน บริษัท APS

Read more

CNC-VCUT

CNC-VCUT             เมื่อเราต้องการที่จะดีโนเวทบ้านและทำบ้านให้เป็นสไตล์ลอฟท์ เมื่อบ้านทั้งหลังที่ทำเป็น 2 ชั้นเราทำเป็นปูนเปลือยทั้งหลังแล้วก็ขัดมันทำให้บ้านออกมาดูเรียบง่ายและสวยงามและมีความต้องการที่จะเพิ่มเติมในส่วนของเราบันไดขึ้นชั้น 2 และราวระเบียง ซึ่งเราต้องการที่จะทำเป็นราวบันไดสแตนเลสซึ่งมีความเงาและความสวยงามในตัวของมันอยู่แล้วแต่อยากได้งานที่ค่อนข้างออกมาเนี้ยบ ช่างที่รู้จักเลยแนะนำให้ไปหาร้านที่ใช้เครื่อง CNC-VCUTเพื่อทำเป็นราวบันไดสแตนเลสที่ใช้เครื่องวีคัทในการตัดสแตนเลส ในกระบวนการของการทำสแตนเลส CNC-VCUTคือกระบวนการใส่ร่องโลหะให้เกิดเป็นร่องตัววีก่อนที่จะทำการพับสแตนเลส ซึ่งงานแบบนี้เหมาะสำหรับการทำเป็นกรอบประตูหน้าต่างรวมถึงราวบันไดด้วย เราจึงเสาะหาร้านที่จะสามารถทำราวบันไดและราวระเบียงบนชั้น 2 ด้วยเครื่อง CNC-VCUTเพราะว่าจะเป็นการทำสแตนเลสที่งานออกมาค่อนข้างสวยงามและได้มาตรฐานด้วยเครื่องนี้จะสามารถตัดโลหะรวมถึงการออกมาด้วยงานค่อนข้างเนี๊ยบและร่องรอยการพับหรือร่องรอยการต่อไม่มี เป็นการตัดขอบที่มีคุณภาพงานละเอียดเนียนสวยมุมโค้งงอจะค่อนข้างที่จะราบเรียบไม่ทิ้งรอยต่อให้เราขัดตา เพราะด้วยเครื่องตัดเลเซอร์ชนิดนี้เป็นการสั่งตัดที่ให้ความแม่นยำในตำแหน่งที่เราต้องการค่อนข้างสูงที่ผลงานออกมาเรียบและสวยงามตามแบบที่เราต้องการนั้นเป็นเพราะว่าหัวเลเซอร์จะไม่สัมผัสกับชิ้นงานแต่จะใช้เป็นความร้อนในการตัดชิ้นงานที่เราสั่ง

Read more

CNC-VCUT

CNC-VCUT เมื่อเราอยากตกแต่งร้านด้วยสแตนเลส ซึ่งต้องยอมรับโดยตรงว่าเราจะต้องหาร้านเฉพาะทางจริงๆเพราะบางที่ทำออกมาไม่สวยเพราะเครื่องมือไม่พร้อม เราต้องการให้สแตนเลสที่เราจะนำมาประดับตกแต่งร้านนั้นมีความปรับพับหักงอโดยที่จะมีมุมเหลี่ยมที่คมมากขึ้น หรือที่เขาเรียกว่าเหลี่ยมวีคัท โดยเป็นการตัดพับสแตนเลสด้วยเครื่อง CNC-VCUTทำให้เหลี่ยมมุมการพับสแตนเลสนั้นออกมาสวยงามและโครงงานเรียบเนียน   CNC-VCUTนี้จะต้องเป็นร้านที่มีเครื่องนี้จริงๆเพราะเครื่องอื่นก็ไม่สามารถที่จะทำได้ และเรายังต้องการทำลายฉลุต่างๆที่ใช้เครื่อง CNC-VCUTเพราะงานจะออกมาสวยจริงๆรวมถึงงานประจำเนี๊ยบไม่มีรอยไหม้จากหัวตัดซึ่งเป็นสิ่งที่เราชอบมาก เราเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเข้าข่ายเพอร์เฟคชั่นนิสพี่ทุกอย่างจะต้องเป๊ะ และในส่วนตัวชอบงานที่เป็นสแตนเลสจึงอยากได้งานลายฉลุสแตนเลสมาตกแต่งที่ร้านอาหารที่เรากำลังจะเปิดรวมถึงเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่เราอยากได้มาไว้ในร้านด้วยวัสดุจากสแตนเลสไม่ใช่เป็นการตัดมาแล้วนำมาเชื่อมต่อแต่เราอยากได้เครื่องพับให้เป็นรูปทรงต่างๆได้อย่างสวยงาม จริงๆเราเข้าใจอยู่แล้วว่าการตัดพับมีขนาดนั้นความแข็งแรงและได้มาตรฐานนั้นจะน้อยลงเราจึงเลือกนำเทคโนโลวีคัดที่ใช้กับสแตนเลสมาทำรูปทรงเพื่อนำไปประดับตกแต่งไม่ใช่นำมาไว้สำหรับนั่งโดยที่เฟอร์นิเจอร์โต๊ะเก้าอี้สำหรับนั่งรอคงจะใช้เป็นวัสดุอย่างอื่นหรือไม่งั้นก็ใช้เป็นสแตนเลสที่เป็นรูปทรงอื่นแต่ไม่ใช่การประทับแบบวีคัท แต่ด้วยลายฉลุพี่ทำจากสแตนเลสนั้นเป็นสิ่งที่เราชื่นชอบมาตั้งนานแล้วเราจึงอยากได้ไฟประดับตกแต่งร้านเป็นอย่างมากและร้านที่เราหาเจอก็สามารถรับทำสแตนเลสแบบที่เป็นลายฉลุออกมาได้ถูกใจและเกิดความประทับใจตั้งแต่แรกเห็น บริษัท APS STAINLESS COMPANY LIMITED เราเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่

Read more